Acties

Onze eigen acties vullen de samenwerking tussen actoren en sectoren aan:

SENSIBILISERING

Sensibiliseren over gelijke kansenthema’s is de core business van equal.brussels. Zijn mensen zich niet bewust van de mechanismen die discriminatie in de hand werken, dan houden ze die onbewust in stand of versterken ze zelfs. 

Ook praktische en logistieke belemmeringen maken essentiële diensten en plaatsen minder toegankelijk. Daarom brengen we ‘kleinigheden’ onder de aandacht met een grote impact op de toegankelijkheid van het openbare leven wanneer je leeft met een beperking.

Als slachtoffer van discriminatie of geweld ben je maar beter op de hoogte van je rechten - en van wat je kunt doen om die af te dwingen. Ben je getuige van geweld, dan moet je ook weten welke stappen je kunt zetten. Ook hier maakt sensibilisering een belangrijk verschil.

Acties & Campagnes

STUDIES

Een maatschappelijk probleem in kaart brengen via een specifieke studie is een belangrijk beleidsinstrument. Doel: concrete aanbevelingen voor concrete acties die het gelijkekansenbeleid verbeteren.

Studies

TOOLS

Mensen bewust maken is belangrijk, maar er zijn concrete tips nodig over wat je kan doen om discriminatiemechanismen te counteren. equal.brussels ontwikkelt daartoe brochures, gidsen of checklists, verspreidt good practices en is het aanspreekpunt voor professionals op het terrein.

Publicaties