Adviesraad voor Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen

equal.brussels ondersteunt de Adviesraad Voor De Gelijkheid Van Vrouwen en Mannen. Die adviseert en doet aanbevelingen over wetgevende en reglementaire  initiatieven die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen (kunnen) beïnvloeden.

De adviezen komen er op eigen initiatief of op verzoek van een regeringslid, een commissie van het Parlement of van de Economische en Sociale Raad van het Gewest.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering krijgt een jaarverslag over de activiteiten en de besteding van de financiële middelen. De raad stelt elk jaar middelen- en actieplannen op voor de opdrachten van het komende jaar.

De raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Bezoek de website www.goforequality.be voor meer informatie.