Campagne tegen gendergerelateerd geweld in de openbare ruimte

In 2016 voerde equal.brussels sensibiliseringscampagne rond verbaal geweld en seksuele intimidatie in de openbare ruimte.  Seksisme en seksuele intimidatie in de openbare ruimte blijven een groot probleem. Onderzoeken geven aan dat 30% van de vrouwen slachtoffer was van geweld, 60% van seksuele intimidatie en dat 90% van de holebi’s al fysiek of seksueel geweld ondervond.

De campagne liep met affiches op bussen van de MIVB en folders. Scheldwoorden als slet en pédé  waren te lezen op het Sint-Goriksplein of op zaterdagnamiddag in de Nieuwstraat. Brusselaars worden zo bewust gemaakt van de impact van seksuele intimidatie en opgeroepen om een bondgenoot te zijn voor de slachtoffers.

De campagne roept omstaanders op om niet onverschillig te blijven bij seksuele intimidatie. Concrete tips zijn het slachtoffer aanspreken zonder oogcontact te maken met de dader of het slachtoffer helpen zich in veiligheid te brengen. Een getuigenis is ook erg waardevol bij het melden van de feiten bij de politie. Er is een belangrijke rol weggelegd voor mannen. Door het goede voorbeeld te geven, een rolmodel te zijn of te reageren bij geweld zijn mannen de eerste bondgenoten in de strijd tegen seksuele intimidatie.

Enkele tips uit de campagne:

Wat kun je doen als je getuige bent van geweld?

  1. Ga naar het slachtoffer toe. Doe alsof je haar of hem kent, en knoop een willekeurig gesprek aan.
  2. Hou oogcontact met het slachtoffer en doe alsof je de agressor niet ziet.
  3. Blijf bij het slachtoffer tot de agressor afdruipt. Ga desnoods met het slachtoffer naar een veilige plek.
  4. Ga pas weg als het slachtoffer bekomen is van het voorval en zich weer veilig genoeg voelt om alleen verder te kunnen.
  5. Doe aangifte van het geweld.

Wat als je op straat of in het openbaar vervoer lastiggevallen wordt?

  1. Denk eerst aan je eigen veiligheid. Ga zo nodig naar een drukkere plek: een straat met veel volk, een café, een winkel.
  2. Spreek voorbijgangers aan. Leg het probleem uit aan getuigen. Spreek hen direct aan en zeg hen welk soort hulp ze kunnen bieden.
  3. Trek de aandacht. Een agressor wil liefst niet gezien worden. Trek dus de aandacht met je stem of andere hulpmiddelen.
  4. Verras de agressor of spreek hem aan. Als je de situatie niet als gevaarlijk inschat, kan je de agressor destabiliseren door hem aan te spreken, te kalmeren of duidelijk te maken dat je zijn gedrag niet aanvaardt.
  5. Praat erover met lotgenoten, hulpverleners, vrienden en familie én doe aangifte.

http://meldgeweld.brussels/