Handistreaming

Wie met een handicap door het leven gaat, ervaart dagelijks wat dat betekent. Mensen met een beperking zijn dan ook erg goed geplaatst om de impact van maatregelen te beoordelen.

Het is niet de bedoeling dat zij zich aanpassen aan hun omgeving, wel dat beleidsmakers belemmeringen wegnemen die hun deelname aan het economische, sociale en culturele leven in de weg staan. Dit principe kreeg eind 2015 vaste vorm via het Charter Handistreaming dat ondertekend werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Handistreaming is een manier om de ontwikkeling van het beleid aan te passen zodat er altijd en op elk vlak rekening gehouden wordt met personen met een handicap in alle bevoegdheidsdomeinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om de specifieke en diverse behoeften van personen met een handicap te integreren binnen de beleidsinitiatieven, worden ze zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van het beleid betrokken.

De ordonnantie van 8 december 2016 over de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2016.