Stop Cybergeweld

Vandaag zou één op drie jongeren (34,3 %) bij ons te maken krijgen met cyberpesten en zou één op vijf (21,2 %) zelf al dergelijk pestgedrag vertoond hebben. 76 % van de jongeren tussen 12 en 18 jaar hebben weet gehad van een situatie van cyberpesten, zonder dat ze er actief bij betrokken waren. Leerkrachten, opvoeders, directeurs en ouders staan vaak machteloos tegenover dit fenomeen. 

Daarom lanceerde equal.brussels een sensibiliseringscampagne:

http://www.stopcyberviolence.brussels/