Subsidies aan VZW's

Wie op het terrein concrete situaties of problemen van bepaalde groepen uit de Brusselse bevolking aanpakt, heeft knowhow maar niet altijd middelen. Via vzw-subsidiëring voor gelijkekansenprojecten ondersteunen we het werkveld.

Organisaties kunnen via equal.brussels subsidies aanvragen voor welomschreven projecten die gelijke kansen bevorderen, op voorwaarde dat ze kaderen in de prioriteiten van het gelijkekansenbeleid.

Daarbij ondersteunen we ook initiatieven die de toegankelijkheid van evenementen bevorderen.

Voorwaarden waaraan organisatie en project moeten voldoen, staan beschreven in het websitegedeelte ‘Een subsidie?’.