Thematische oproep: tegen seksisme, genderstereotypering en seksuele intimidatie

Opgelet : als je info zoekt over de algemene subsidieoproep voor gelijke kansen, ga dan naar hier !

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een actief gelijke kansenbeleid. Elk jaar krijgen Brusselse verenigingen subsidies om een breed publiek te sensibiliseren te en betrekken bij verschillende aspecten van het gewestelijke gelijke kansenbeleid.

Dit is een thematische oproep tot het indienen van subsidieaanvragen voor projecten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijdragen tot de strijd tegen seksisme, genderstereotypering en seksuele intimidatie.

In het najaar van 2018 wil equal.brussels verenigingen groeperen die sterke, originele en complementaire projecten aanbieden die een positieve bijdrage leveren aan de strijd tegen seksisme, genderstereotypering en seksueel geweld.

Elk project moet daarbij passen in minstens één van de drie pijlers:

  • Strijd tegen genderstereotypering: bestrijden van het veralgemenen van veronderstelde eigenschappen van vrouwen en mannen: genderstereotypering zorgt ervoor dat kenmerken die gezien worden als typisch mannelijk of typisch vrouwelijk worden toegepast op individueel niveau.

Belangrijk hierbij is dat stereotypering een dagelijkse praktijk is die eigen is aan alle mensen. Gender- stereotypering definitief uitbannen is dan ook onmogelijk, maar we kunnen ons wel inzetten op het in vraag stellen en tegengaan van die vastgeroeste denkbeelden over vrouwen en mannen.

  • Strijd tegen seksisme:

-  bestrijden van de overtuiging dat er een hiërarchische verhouding bestaat tussen vrouwen en mannen én dat die verhouding wenselijk is.

en/ of

- tegengaan van handelingen die ongerechtvaardigd onderscheid maken tussen vrouwen en mannen, met nadelige gevolgen voor leden van één van beide groepen.[1] 

  • Strijd tegen seksuele intimidatie: bestrijden van elke vorm van ongewenst seksueel getint gedrag. Seksuele intimidatie kan dus voorkomen in de vorm van  ongewenste aanrakingen of beledigende seksistische opmerkingen maar evengoed in het stellen van opdringerige vragen of het ongepast verzenden van seksueel getinte foto’s.

Het is daarbij van groot belang dat de projecten vernieuwend zijn en een breed draagvlak creëren. Uitbreiden van of voortbouwen op bestaande initiatieven is ook toegelaten, als het project op zich maar vernieuwend is. Hou dus zeker rekening met bestaande initiatieven en recente campagnes rond dezelfde thema’s.

Als je een aanvraag wil indienen vind je hier:
 

Opgelet: de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 20 april 2018, het hoogtepunt van de activiteiten moet plaatsvinden tussen 1 september en 23 november 2018.

Als jouw aanvraag wordt aanvaard en er een subsidie wordt toegekend die je op het einde van het project volgende documenten in te vullen: