Wittelintencampagne

Vrouw met verschrikte blik, man houdt hand voor haar mond

In België sterven jaarlijks 162 vrouwen door partnergeweld. Jaarlijks worden 12,7% van de Brusselse vrouwen slachtoffer van fysiek of seksueel partnergeweld. Daarom moet het taboe rond geweld tegen vrouwen doorbroken worden.

Ter gelegenheid van de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen op 25 november organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk jaar een grootschalige sensibiliseringscampagne door postkaarten met een wit lintje uit te delen.

Tijdens deze campagne delen we pins uit aan verenigingen en aan het grote publiek. Vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties deelden ook flyers en pins met een wit lintje uit.

Het witte lint dragen, dat is zich er publiek toe verbinden:

  • zich nooit schuldig te maken aan geweld tegen vrouwen
  • Altijd te reageren wanneer men getuige is van geweld
  • Geen excuses te zoeken voor de daders
  • Altijd de grenzen van vrouwen (verbaal en non-verbaal) te respecteren